Kiến thức học thuật
Phân tích và bình luận về quyền di chuyển và cư trú của công dân châu Âu và thành viên trong gia đình của công dân EU
Kiến thức học thuật 24-11-2022 by luatapollo

Phân tích và bình luận về quyền di chuyển và cư trú của công dân châu Âu và thành viên trong gia đình của công dân EU

Bài viết tập trung đi vào phân tích và bình luận về các quy định của pháp luật Liên minh châu Âu về quyền di chuyển và cư trú của công dân châu Âu và thành viên trong gia đình của công dân EU

Chi tiết
Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Theo Yêu Cầu Của Bị Hại - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015
Kiến thức học thuật 24-11-2022 by luatapollo

Khởi Tố Vụ Án Hình Sự Theo Yêu Cầu Của Bị Hại - Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015

Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại - Bộ luật tố tụng hình sự 2015: là trường hợp đặc biệt của khởi tố vụ án hình sự, áp dụng đối với một số tội phạm xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và một số quyền nhân thân của bị hại là cá nhân hoặc tài sản, uy tín của bị hại là cơ quan, tổ chức.

Chi tiết
Phân Tích Và Đánh Giá Quy Định Về Cấp Dưỡng Giữa Cha Mẹ Và Con Cái
Kiến thức học thuật 22-11-2022 by luatapollo

Phân Tích Và Đánh Giá Quy Định Về Cấp Dưỡng Giữa Cha Mẹ Và Con Cái

Phân tích và đánh giá quy định về căn cứ phát sinh quan hệ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con cái; về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con; về nghĩa vụ cấp dưỡng của con với cha, mẹ

Chi tiết
Quyền Tự Định Đoạt Của Nguyên Đơn Trong Vụ Án Dân Sự
Kiến thức học thuật 22-11-2022 by luatapollo

Quyền Tự Định Đoạt Của Nguyên Đơn Trong Vụ Án Dân Sự

Quyền tự định đoạt của nguyên đơn trong vụ án dân sự là quyền được tự do thể hiện ý chí của mình bằng việc mình lựa chọn quyết định các hành vi tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong quá trình giải quyết vụ việc

Chi tiết
Bài tập tình huống môn Luật Sở hữu trí tuệ - Đáp án
Kiến thức học thuật 17-11-2022 by luatapollo

Bài tập tình huống môn Luật Sở hữu trí tuệ - Đáp án

Bài tập tình huống môn Luật Sở hữu trí tuệ - Đáp án: Anh A là nhân viên của Công ty X tại Việt Nam thiết kế ra kiểu dáng máy bán hàng tự động khá độc đáo vào tháng 12/2019 theo nhiệm vụ Công ty giao. Khi muốn nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế trên...

Chi tiết
Đánh giá thực trạng xâm phạm quyền tác giả tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay
Kiến thức học thuật 17-11-2022 by luatapollo

Đánh giá thực trạng xâm phạm quyền tác giả tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay

Quyền tác giả được bảo hộ trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam và lãnh thổ các nước cùng là thành viên với Việt Nam trong điều ước quốc tế về quyền tác giả, theo đó QTG được bảo hộ ở phạm vi rộng rãi, bao trùm về mặt lãnh thổ, mọi cơ quan tổ chức đều có nghĩa vụ phải tôn trọng QTG của tác giả, chủ sở hữu QTG đối với tác phẩm.

Chi tiết
Đánh giá quy định pháp luật về tổ chức thanh tra chuyên ngành
Kiến thức học thuật 16-11-2022 by luatapollo

Đánh giá quy định pháp luật về tổ chức thanh tra chuyên ngành

Luật Thanh tra năm 2010 đã có sự phân biệt khá rõ ràng về thẩm quyền trong hoạt động thanh tra hành chính và quyền trong hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Chi tiết
Phân biệt cơ quan thanh tra hành chính với cơ quan thanh tra chuyên ngành
Kiến thức học thuật 16-11-2022 by luatapollo

Phân biệt cơ quan thanh tra hành chính với cơ quan thanh tra chuyên ngành

Thanh tra hành chính “là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”

Chi tiết
Thực trạng thi hành pháp luật về giao kết hợp đồng lao động hiện nay tại Việt Nam
Kiến thức học thuật 16-11-2022 by luatapollo

Thực trạng thi hành pháp luật về giao kết hợp đồng lao động hiện nay tại Việt Nam

Quy định pháp luật về giao kết HĐLĐ có ý nghĩa trong việc thiết lập và vận hành quan hệ lao động giữa các bên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Chi tiết
Đánh giá về thực trạng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
Kiến thức học thuật 16-11-2022 by luatapollo

Đánh giá về thực trạng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chính sách thuế TNDN về cơ bản khá đầy đủ, từ đó đã hoàn thiện được khung pháp lý chắc chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Chi tiết
Phân tích thực trạng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam
Kiến thức học thuật 15-11-2022 by luatapollo

Phân tích thực trạng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Phân tích thực trạng pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam, Hệ thống chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp góp phần tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao môi trường đầu tư.

Chi tiết
Thực tiễn về việc thực hiện chức năng tư vấn của Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc
Kiến thức học thuật 15-11-2022 by luatapollo

Thực tiễn về việc thực hiện chức năng tư vấn của Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc

ĐHĐ và HĐBA theo khoản 1 Điều 96 Hiến chương LHQ quy định có quyền có thể hỏi ý kiến của Tòa án quốc tế về mọi vấn đề pháp lý. Về mặt lý luận, đây là hai cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, đều có thẩm quyền tương đương nhau về việc yêu cầu ý kiến tư vấn của ICJ.

Chi tiết
Phân tích những vấn đề pháp lý về chức năng tư vấn của Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc (ICJ)
Kiến thức học thuật 15-11-2022 by luatapollo

Phân tích những vấn đề pháp lý về chức năng tư vấn của Tòa án công lý quốc tế Liên hợp quốc (ICJ)

Tòa án quốc tế là cơ quan tư pháp chính của Liên hợp quốc. Tòa án này hoạt động theo một qui chế xây dựng trên cơ sở qui chế của Tòa án quốc tế thường trực. 

Chi tiết
Phân tích các đặc trưng cơ bản của nhà nước
Kiến thức học thuật 01-11-2022 by luatapollo

Phân tích các đặc trưng cơ bản của nhà nước

Nhà nước là tổ chức quyền lực đặc biệt của xã hội, bao gồm một lớp người được  tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, phục  vụ lợi ích chung của toàn xã hội cũng như lợi ích của lực lượng cầm quyền.

Chi tiết