Xử Lý Kỷ Luật Cách Chức - Luật Apollo
Luật Lao động 30-11-2022 by luatapollo

Xử Lý Kỷ Luật Cách Chức - Luật Apollo

Trong số các hình thức xử lý kỷ luật lao động thì cách chức là một biện pháp xử lý khá đặc trưng bởi nó chỉ áp dụng đối với một số người lao động nhất định. Vậy, xử lý kỷ luật cách chức là gì? Pháp luật quy định về cách chức ra sao?

Chi tiết
Xử Lý Kỷ Luật Khiển Trách - Luật Apollo
Luật Lao động 30-11-2022 by luatapollo

Xử Lý Kỷ Luật Khiển Trách - Luật Apollo

Trong số các hình thức xử lý kỷ luật thì hình thức khiển trách là hình thức nhẹ nhất và được áp dụng khá phổ biến. Vậy, xử lý kỷ luật khiển trách là gì? Pháp luật quy định về hình thức kỷ luật này ra sao?

Chi tiết
Kỷ Luật Sa Thải - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo
Luật Lao động 25-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Kỷ Luật Sa Thải - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu người lao động có  hành vi vi phạm kỷ luật thì người sử dụng lao động có quyền áp dụng các hình thức kỷ luật luật lao động để xử lý. Kỷ luật sa thải là một trong các hình thức kỷ luật và cũng là hình thức kỷ luật lao động cao nhất mà người sử dụng lao động có thể áp dụng.

Chi tiết
Kỷ Luật Lao Động - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo
Luật Lao động 25-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Kỷ Luật Lao Động - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo

Kỷ luật lao động là một công cụ hữu hiệu giúp các doanh nghiệp duy trì trật tự, kỷ cương và nề nếp trong công việc từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc và ngăn ngừa được các tranh chấp, xung đột có thể xảy ra.

Chi tiết
Nội Quy Lao Động - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo
Luật Lao động 25-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Nội Quy Lao Động - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo

Nội quy là động là một vấn đề quan trọng được quy định trong pháp luật lao động và được các doanh nghiệp chú trọng xây dựng. Nội quy lao động được xây dựng tốt sẽ giúp phân định rõ ràng các quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, góp phần hạn chế các tranh chấp lao động, từ đó bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Chi tiết
Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn - Luật Apollo
Luật Lao động 25-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Hội Đồng Thành Viên Trong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn - Luật Apollo

Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những bộ phận quan trọng nhất, bao gồm các thành viên trong công ty và quyết định những vấn đề cơ bản của công ty.

Chi tiết
Điều Lệ Công Ty - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo
Luật Lao động 25-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Điều Lệ Công Ty - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo

Đặc trưng của từng công ty là không giống nhau nên mỗi công ty sẽ được tổ chức và điều hành theo điều lệ của công ty mình. Vậy thế nào là điều lệ công ty? Pháp luật quy định về điều lệ công ty ra sao?

Chi tiết
Cách Tính Lương Trong Doanh Nghiệp - Luật Apollo
Luật Lao động 18-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Cách Tính Lương Trong Doanh Nghiệp - Luật Apollo

Tiền lương luôn là một trong những mục tiêu mà người lao động hướng tới khi thiết lập quan hệ lao động. Hiện nay, quan hệ lao động ngày càng đa dạng, do đó, các biến thể của tiền lương cũng ngày một phong phú, do vậy, xuất hiện nhiều cách tính tiền lương khác nhau phù hợp với từng loại tiền lương cụ thể.

Chi tiết
Tiền Lương Và Những Nguyên Tắc Trả Lương
Luật Lao động 18-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Tiền Lương Và Những Nguyên Tắc Trả Lương

Tiền lương là một trong những vấn đề mà người lao động và người sử dụng lao động quan tâm hàng đầu khi thiết lập mối quan hệ lao động. Đây cũng là vấn đề quan trọng được Nhà nước quan tâm điều chỉnh, quy định cả về các nguyên tắc trả lương

Chi tiết
Mức Lương Tối Thiểu Vùng Mới Nhất 01/07/2022
Luật Lao động 18-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Mức Lương Tối Thiểu Vùng Mới Nhất 01/07/2022

Tiền lương là một vấn đề quan trọng, được pháp luật lao động chú trọng điều chỉnh. Bởi đây là một vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, do vậy, Nhà nước ta luôn cố gắng cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy định về mức lương để đảm bảo được quyền và lợi ích cho người lao động.

Chi tiết
Đối Thoại Tại Nơi Làm Việc - Luật Apollo
Luật Lao động 11-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Đối Thoại Tại Nơi Làm Việc - Luật Apollo

Trong quá trình tồn tại quan hệ lao động, quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau. Hiện nay, đối thoại tại nơi làm việc được xem là một cơ chế, công cụ hữu hiệu để điều chỉnh, dung hòa quan hệ lao động.

Chi tiết
Thương Lượng Tập Thể - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Luật Lao động 11-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thương Lượng Tập Thể - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Thương lượng tập thể được coi là một trong những cách thức để đảm bảo quyền và lợi ích các bên, duy trì ổn định và kéo dài mối quan hệ lao động, hạn chế tranh chấp xảy ra.

Chi tiết
Thỏa Ước Lao Động Tập Thể - Luật Apollo
Luật Lao động 11-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thỏa Ước Lao Động Tập Thể - Luật Apollo

Việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động là một điều hết sức cần thiết và rất được quan tâm hiện nay.

Chi tiết
Trợ Cấp Mất Việc Làm - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Luật Lao động 04-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Trợ Cấp Mất Việc Làm - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Trong quan hệ lao động, người lao động luôn là chủ thể yếu thế hơn so với người sử dụng lao động, đặc biệt, khi hợp đồng lao động chấm dứt một cách đột ngột, họ sẽ phải tốn thời gian để tìm kiếm một công việc khác. Vì thế, trong một số trường hợp nhất định, pháp luật quy định cho người lao động được hưởng trợ cấp mất việc làm.

Chi tiết
Trợ Cấp Thôi Việc - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Luật Lao động 04-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Trợ Cấp Thôi Việc - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Khi hợp đồng lao động bị chấm dứt, dù là theo ý chí của một bên hay cả hai bên chủ thể thì người lao động luôn là đối tượng yếu thế hơn do họ phải tìm một công việc mới. Để bảo đảm những quyền lợi cho người lao động, pháp luật lao động quy định cho họ được hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp nếu đáp ứng được những điều kiện luật định.

Chi tiết
Cho Thuê Lại Lao Động - Luật Apollo
Luật Lao động 04-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Cho Thuê Lại Lao Động - Luật Apollo

Hoạt động cho thuê lại lao động ở Việt Nam hiện nay là một hoạt động còn khá mới, mang tính tự phát và có nhiều rủi ro pháp lý, đồng thời cũng là nhu cầu tất yếu và khách quan của xã hội

Chi tiết
Hợp Đồng Lao Động Vô Hiệu - Luật Apollo
Luật Lao động 04-11-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Hợp Đồng Lao Động Vô Hiệu - Luật Apollo

Hợp đồng lao động khi có hiệu lực sẽ là cơ sở pháp lý đầu tiên để xác định quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên và giải quyết tranh chấp lao động phát sinh. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp hợp đồng lao động đều có hiệu lực mà trong một số trường hợp nhất định, hợp đồng lao động sẽ bị vô hiệu.

Chi tiết
Sử Dụng Bằng Cấp Giả Khi Xin Việc Bị Xử Lý Như Thế Nào? - Luật Apollo
Luật Lao động 28-10-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Sử Dụng Bằng Cấp Giả Khi Xin Việc Bị Xử Lý Như Thế Nào? - Luật Apollo

Việc làm giả bằng cấp ngày một phổ biến và phức tạp hơn. Vậy nếu sử dụng bằng cấp giả khi đi xin việc bị xử lý như thế nào?

Chi tiết
Có Được Giữ Bản Chính Giấy Tờ Tùy Thân Khi Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Hay Không?
Luật Lao động 28-10-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Có Được Giữ Bản Chính Giấy Tờ Tùy Thân Khi Giao Kết Hợp Đồng Lao Động Hay Không?

Nhiều trường hợp người lao động bị công ty giữ giấy tờ tuỳ thân để bảo đảm. Vậy, có được giữ bản chính giấy tờ tùy thân khi giao kết hợp đồng lao động hay không?

Chi tiết
Hợp Đồng Lao Động Có Hiệu Lực Khi Nào? - Luật Apollo
Luật Lao động 28-10-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Hợp Đồng Lao Động Có Hiệu Lực Khi Nào? - Luật Apollo

Hợp đồng lao động phát sinh hiệu lực khi nào? Ràng buộc những trách nhiệm gì giữa hai bên? Các điều kiện để hợp đồng lao động có hiệu lực được quy định ra sao?

Chi tiết
Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật - Luật Apollo
Luật Lao động 28-10-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động Trái Pháp Luật - Luật Apollo

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là việc chấm dứt hợp đồng lao động dựa trên ý chí của một bên chủ thể mà không tuân thủ các quy định của pháp luật về các trường hợp được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Chi tiết
Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động - Luật Apollo
Luật Lao động 21-10-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động - Luật Apollo

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là hành vi thể hiện ý chí của một bên chủ thể khi không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng lao động

Chi tiết
Giao Kết Hợp Đồng Lao Động - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Luật Lao động 21-10-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Giao Kết Hợp Đồng Lao Động - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Thế nào là giao kết hợp đồng lao động? Việc giao kết HĐLĐ là giai đoạn khởi đầu cho sự hợp tác của các bên để tiến tới sự thống nhất ý chí nhằm tạo lập quan hệ lao động.

Chi tiết
Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Luật Lao động 21-10-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Hợp Đồng Lao Động Là Gì? Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Hợp đồng lao động là gì? HĐLĐ được xác lập, ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động và người sử dụng lao động, là cơ sở để các bên thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Chi tiết