Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Đất - Quy Định Của Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Luật Hợp đồng 14-10-2022 by luatapollo

Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Đất - Quy Định Của Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Hợp đồng đặt cọc là gì? Có bắt buộc phải thực hiện theo hợp đồng hay không? Có cần công chứng hợp đồng này không?

Chi tiết
Hợp Đồng Xây Dựng Là Gì? Nguyên Tắc Ký Kết - Luật Apollo
Luật Hợp đồng 14-10-2022 by luatapollo

Hợp Đồng Xây Dựng Là Gì? Nguyên Tắc Ký Kết - Luật Apollo

Hợp đồng xây dựng là gì? Khi giao kết hợp đồng xây dựng các bên có cần lưu ý đến nguyên tắc, nội dung và hiệu lực của hợp đồng xây dựng không?

Chi tiết
Lãi Suất Trong Hợp Đồng Vay Tài Sản
Luật Hợp đồng 20-07-2022 by luatapollo

Lãi Suất Trong Hợp Đồng Vay Tài Sản

Chế định về lãi suất trong hợp đồng là một vấn đề rất quan trọng trong pháp luật dân sự. Vậy, lãi suất là gì? Lãi suất trong hợp đồng vay tài sản được quy định như thế nào?

Chi tiết
Quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán đất
Luật Hợp đồng 20-07-2022 by luatapollo

Quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán đất

Hợp đồng mua bán đất là gì? Pháp luật quy định gì về hợp đồng mua bán đất

Chi tiết
Quy Định của Pháp Luật Về Hợp Đồng Gia Công
Luật Hợp đồng 20-07-2022 by luatapollo

Quy Định của Pháp Luật Về Hợp Đồng Gia Công

Hợp đồng gia công đang ngày càng trở nên phổ biến trong các giao dịch dân sự hiện nay. Vậy, hợp đồng gia công là gì? Việc giao, nhận sản phẩm gia công được quy định ra sao? Ai có trách nhiệm chịu rủi ro trong hợp đồng gia công? Vấn đề trả tiền công được thực hiện như thế nào? Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng gia công hay không?

Chi tiết
Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại Trong Hợp Đồng Thương Mại
Luật Hợp đồng 20-07-2022 by luatapollo

Phạt Vi Phạm Và Bồi Thường Thiệt Hại Trong Hợp Đồng Thương Mại

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là các chế tài thường được áp dụng trong hợp đồng thương mại. Vậy chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại được pháp luật quy định như thế nào? Có điểm gì khác biệt so với hợp đồng dân sự?

Chi tiết
Quy định của pháp luật về hợp đồng đặt cọc
Luật Hợp đồng 20-07-2022 by luatapollo

Quy định của pháp luật về hợp đồng đặt cọc

Hợp đồng đặt cọc là gì? Mức phạt vi phạm của hợp đồng đặt cọc

Chi tiết
Quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng thuê nhà ở
Luật Hợp đồng 12-08-2022 by luatapollo

Quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng thuê nhà ở

Hợp đồng thuê nhà ở là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thuê nhà ở 

Chi tiết
Quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự
Luật Hợp đồng 13-08-2022 by luatapollo

Quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự là một dạng của giao dịch dân sự. Vậy hợp đồng dân sự theo quy định pháp luật là gì? Phương thức giao kết hợp đồng dân sự, mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự, hợp đồng dân sự vô hiệu khi nào?

Chi tiết
Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam
Luật Hợp đồng 20-07-2022 by luatapollo

Hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật Việt Nam

Hợp đồng mua bán nhà ở là gì? Hợp đồng mua bán nhà ở được quy định thế nào?

Chi tiết