Vi Phạm Hành Chính - Quy Định Pháp Luật - Luật Apollo
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Vi Phạm Hành Chính - Quy Định Pháp Luật - Luật Apollo

Vi phạm hành chính là gì?  Một chủ thể vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như nào?

Chi tiết
Thời Hiệu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính - Luật Apollo
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thời Hiệu Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính - Luật Apollo

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là gì? thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính  ở các lĩnh vực có giống nhau không?

Chi tiết
Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất - Luật Apollo
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất - Luật Apollo

Khi nào người dân được hưởng chính sách tái định cư khi nhà nước thu hồi đất? Mức hỗ trợ chính sách tái định cư như thế nào? 

Chi tiết
Khởi Kiện Quyết Định Thu Hồi Đất - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành 2022
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Khởi Kiện Quyết Định Thu Hồi Đất - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành 2022

Khởi kiện quyết định thu hồi đất tiến hành theo căn cứ nào? Người nào có quyền khởi kiện quyết định thu hồi đất? Hồ sơ, thủ tục khởi kiện quyết định thu hồi đất bao gồm những gì?

Chi tiết
Cưỡng Chế Thu Hồi Đất - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Cưỡng Chế Thu Hồi Đất - Quy Định Pháp Luật Hiện Hành - Luật Apollo

Cưỡng chế thu hồi đất là gì? Điều kiện cưỡng chế thu hồi đất bao gồm những gì? Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất được tiến hành như thế nào?

Chi tiết
Thu Hồi Đất Nông Nghiệp Để Bán Đấu Giá - Luật Apollo
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thu Hồi Đất Nông Nghiệp Để Bán Đấu Giá - Luật Apollo

Thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá đang ngày càng phổ biến và đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Thu hồi đất nông nghiệp để bán đấu giá là gì? Các nguyên tắc bán đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp được quy định ra sao? Hình thức và phương thức đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp? Thủ tục đấu giá được tiến hành ra sao?

Chi tiết
Bồi Thường Thu Hồi Đất Giải Phóng Mặt Bằng - Luật Apollo
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Bồi Thường Thu Hồi Đất Giải Phóng Mặt Bằng - Luật Apollo

Các quy định về bồi thường thu hồi đất giải phóng mặt bằng là những vấn đề quan trọng, rất được quan tâm vì ảnh hưởng lớn tới quyền và lợi ích của những người sử dụng đất. Bồi thường thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là gì? Nguyên tắc bồi thường được quy định như thế nào? Trình tự thủ tục bồi thường tiến hành ra sao?

Chi tiết
Thu Hồi Đất Nông Nghiệp Và Quy Định Về Bồi Thường Theo Pháp Luật
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thu Hồi Đất Nông Nghiệp Và Quy Định Về Bồi Thường Theo Pháp Luật

Đất nông nghiệp là một tư liệu sản xuất quan trọng, các quyết định hành chính của Nhà nước đối với loại đất này cũng rất được quan tâm, đặc biệt là vấn đề thu hồi đất. Thu hồi đất nông nghiệp là gì? Vấn đề bồi thường được pháp luật quy định ra sao?

Chi tiết
Thu Hồi Đất - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo
Luật Hành chính 20-07-2022 by Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thu Hồi Đất - Quy Định Pháp Luật 2022 - Luật Apollo

Thu hồi đất là một hoạt động quản lý của nhà nước về đất đai, luôn có sự ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình. Thu hồi đất là gì? Có mấy trường hợp thu hồi đất? Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất? Trình tự thu hồi đất ra sao? Các khoản bồi thường khi thu hồi đất được quy định như thế nào?

Chi tiết