Giành Quyền Nuôi Con - Luật Apollo

 1. 1. Thế nào là giành quyền nuôi con khi ly hôn?
  1. 1. Quyền nuôi con khi ly hôn là gì?
  2. 2. Giành quyền nuôi con khi ly hôn là gì?
  3. 3. Giải quyết tranh chấp về giành quyền nuôi con khi ly hôn
 2. 2. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Việc ly hôn sẽ làm chấm dứt quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng trước pháp luật và hàng loạt những vấn đề đặt ra về nghĩa vụ tài sản, nghĩa vụ nuôi dưỡng chăm sóc con chung… Thực tế cho thấy giành quyền nuôi con luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ trong các vụ án ly hôn. Vậy, giành quyền nuôi con khi ly hôn là gì? Làm thế nào để giành quyền nuôi con khi ly hôn?

Dưới đây là những kiến thức pháp luật cần biết về Giành quyền nuôi con khi ly hôn, được Luật Apollo tổng hợp và hướng dẫn một cách chi tiết nhất!

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Luật Hôn nhân gia đình 2014

Thế nào là giành quyền nuôi con khi ly hôn?

Quyền nuôi con khi ly hôn là gì?

Quyền nuôi con khi ly hôn hay còn gọi là quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, hiện chưa được định nghĩa một cách cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên có thể hiểu, quyền nuôi con khi ly hôn là quyền trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con của vợ hoặc chồng sau khi có quyết định ly hôn của tòa án. 

Căn cứ theo quy định tại điều 81 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, việc quyết định người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn chỉ áp dụng đối với trường hợp con chưa thành niên và con đã thành niên nhưng bị mất năng lực hành vi dân sự không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi. Điều đó có nghĩa, nếu con đã trên 18 tuổi và đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì việc quyết định ở với ai hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người con này, không xem xét tại thời điểm ly hôn.

Giành quyền nuôi con khi ly hôn là gì?

Điều 81 Luật Hôn nhân gia đình 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Có thể thấy, việc quyết định ai là người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thường sẽ căn cứ vào thỏa thuận của cha mẹ. Khi cha mẹ không thể thỏa thuận được về vấn đề này và đều muốn giành quyền trực tiếp nuôi con thì việc giải quyết quyền nuôi con sẽ theo quyết định của tòa án. Quyết định này sẽ được xem xét dựa trên việc đảm bảo các quyền lợi về mọi mặt cho con cái.

Như vậy, có thể hiểu, giành quyền nuôi con khi ly hôn là việc các bên đưa ra yêu cầu tòa án trao quyền trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Bên yêu cầu phải đưa ra được các chứng cứ chứng minh họ có đầy đủ các điều kiện tốt nhất để nuôi dưỡng đứa trẻ.

Giải quyết tranh chấp về giành quyền nuôi con khi ly hôn

Khi ly hôn, nếu các bên không thỏa thuận được về vấn đề con cái thì việc giải quyết quyền nuôi con sẽ được tiến hành cùng với yêu cầu ly hôn theo thủ tục ly hôn đơn phương. Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, tòa án có thẩm quyền trong trường hợp này là tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc.

Tòa án sẽ dựa vào quyền lợi của con để quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc. Việc quyết định ai có quyền nuôi con khi ly hôn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhằm đảm bảo quyền lợi về mọi mặt của con. Theo đó, người được nuôi con phải chứng minh được trước tòa án về bản thân sẽ cung cấp môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của con và có đủ các điều kiện bảo đảm cả về kinh tế lẫn tinh thần đáo ứng cho yêu cầu phát triển bình thường của người con:

 • Điều kiện về vật chất: thu nhập, tài sản, nơi ở ổn định…
 • Điều kiện về tinh thần: có đủ thời gian bên con, chăm sóc, nuôi dưỡng con, luôn phải đặt con lên hàng đầu..
 • Điều kiện khác: đạo đức của cha mẹ, giới tính của con, thói quen sinh hoạt…

Bên cạnh đó, một trong hai người có thể cung cấp thêm các chứng cứ chứng minh người còn lại không đủ điều kiện về vật chất và tinh thần để nuôi dạy con cái, thường  xuyên có hành vi bạo lực, thu nhập không ổn định…

Ngoài ra, khi quyết định quyền trực tiếp nuôi con, tòa án sẽ lưu ý thêm các điểm sau:

 • Xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi: trong quá trình phán quyết ai sẽ là người nuôi con sau khi ly hôn, thẩm phán phụ trách sẽ lấy ý kiến trẻ từ đủ 7 tuổi về việc muốn sống với cha hay với mẹ. Việc lấy ý kiến của con từ đủ 07 tuổi sẽ mang tính tham khảo, là một phần để tòa án xem xét đi đến quyết định chứ không có ý nghĩa hoàn toàn quyết định.
 • Trường hợp con dưới 36 tháng tuổi, quyền nuôi con thuộc về người mẹ, trừ khi người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác.

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Sau khi vợ chồng ly hôn, việc giao con cho ai nuôi phải dựa trên nguyên tắc vì quyền lợi mọi mặt của con. Tất cả những quy định về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đều nhằm mục đích đảm bảo cho con có một cuộc sống tốt nhất. Quyền lợi của con, nghĩa cụ của cha mẹ không chỉ xác định tại thời điểm vợ chồng ly hôn mà trong suốt quá trình đó, cho đến khi con trưởng thành, trở thành một công dân độc lập. Do đó, sau khi có sự ghi nhận của tòa án về người trực tiếp nuôi con trong các bản án ly hôn, nếu quyền lợi của con không đảm bảo thì vấn đề thay đổi người trực tiếp nuôi con sẽ được đặt ra nếu các bên có yêu cầu. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được quy định tại điều 84 Luật Hôn nhân gia đình 2014 như sau:

“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Có thể nói, kể cả đối với trường hợp thay đổi người trực tiếp nuôi con, tòa án cũng sẽ xem xét một cách rất kỹ lưỡng đảm bảo cho cuộc sống của người con không bị xáo trộn và có đầy đủ các quyền lợi.

Nhìn chung, khi ly hôn, các cha mẹ hầu hết đều mong muốn giành quyền nuôi con. Vì thế, để đảm bảo chắc chắn giành được quyền trực tiếp nuôi con, cha, mẹ cần đảm bảo được các quyền lợi về mọi mặt phục vụ cho sự phát triển tốt nhất của trẻ.

>>> Xem thêm: Phân Tích Và Đánh Giá Quy Định Về Cấp Dưỡng Giữa Cha Mẹ Và Con Cái

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về Giành quyền nuôi con khi ly hôn cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Luật Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

 

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

Bài viết liên quan

Chọn bài viết hiển thị
Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Tư, 05 Tháng Mười 2022

Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng - Luật Apollo
Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình 2022 Mới Nhất - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Tư, 05 Tháng Mười 2022

Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình 2022 Mới Nhất - Luật Apollo
Thẩm Quyền Giải Quyết Ly Hôn - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Tư, 05 Tháng Mười 2022

Thẩm Quyền Giải Quyết Ly Hôn - Luật Apollo
Ly Hôn Khi Vợ Đang Mang Thai - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Tư, 05 Tháng Mười 2022

Ly Hôn Khi Vợ Đang Mang Thai - Luật Apollo
Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Cho Con Sau Ly Hôn - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Tư, 05 Tháng Mười 2022

Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Cho Con Sau Ly Hôn - Luật Apollo
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết