Đất Phi Nông Nghiệp - Cách Tính Thuế Đất Phi Nông Nghiệp - Luật Apollo

 1. 1. Đất phi nông nghiệp là gì?
  1. 1. Khái niệm 
  2. 2. Có được xây nhà ở trên đất phi nông nghiệp không?
 2. 2. Thuế và cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định như thế nào?
  1. 1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? 
  2. 2. Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?
  3. 3. Cách tính thuế sử dụng đất được quy định ra sao?

Đất phi nông nghiệp là một nhóm đất phổ biến, được nhắc đến khá nhiều bên cạnh đất nông nghiệp. Có rất nhiều vấn đề xoay quanh loại đất này được người sử dụng đất quan tâm. Vậy, đất phi nông nghiệp là gì? Có được xây nhà ở trên đất này hay không? Thuế và cách tính thuế sử dụng loại đất này được quy định ra sao? 

Dưới đây là những kiến thức pháp luật cần biết về Đất phi nông nghiệp và cách tính thuế đối với loại đất này, được Luật Apollo tổng hợp và hướng dẫn một cách chi tiết nhất!

Cơ sở pháp lý:

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

Luật Đất đai 2013

Đất phi nông nghiệp là gì?

Khái niệm 

Nhóm đất phi nông nghiệp là nhóm đất bao gồm các loại đất không sử dụng vào mục đích nông nghiệp như trồng cây lâu năm; trồng rừng sản xuất; trồng rừng phòng hộ; trồng rừng đặc dụng; nuôi trồng thủy sản; làm muối và đất nông nghiệp khác.

Căn cứ khoản 2 điều 10 Luật Đất đai 2013, nhóm đất này gồm các loại đất sau:

 • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;
 • Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
 • Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;

Có được xây nhà ở trên đất phi nông nghiệp không?

Pháp luật đất đai quy định một trong những nguyên tắc sử dụng đất là “Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.” (khoản 1 điều 6 Luật Đất đai 2013). Theo nguyên tắc này, việc xây dựng nhà ở trên đất phải phù hợp với mục đích sử dụng đất:

 • Nếu đất phi nông nghiệp là đất ở thì được phép xây nhà ở trên đất.
 • Nếu đất phi nông nghiệp không phải đất ở, muốn xây nhà ở trên đất cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sau khi đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất xong mới được phép xây nhà ở trên đất.

Thuế và cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định như thế nào?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì? 

Thuế sử dụng đối với đất phi nông nghiệp là số tiền mà cá nhân, tổ chức, hộ gia đình phải đóng cho Nhà nước trong quá trình sử dụng loại đất này theo quy định của pháp luật. 

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Căn cứ theo điều 2 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, đất thuộc đối tượng phải chịu thuế bao gồm:

"Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh."

Khi đất thuộc một trong các đối tượng trên, người sử dụng đất phải tiến hành nộp thuế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, số thuế phải đóng sẽ phụ thuộc vào diện tích đất mà họ sử dụng, giá đất và thuế suất sẽ áp dụng khác nhau tùy theo quy định của pháp luật.

Cách tính thuế sử dụng đất được quy định ra sao?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp đối với diện tích đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh được tính bằng công thức sau:

Số thuế phải nộp (đồng) = Số thuế phát sinh (đồng) - Số thuế được miễn giảm (nếu có) (đồng)

Cụ thể, số thuế phát sinh được tính như sau:

Số thuế phát sinh (đồng) = Diện tích đất tính thuế (m2) x Giá của 1m2 đất (đồng/m2) x Thuế suất (%)

► Trong đó:

Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng.

Giá của 1m2 đất tính thuế được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố công bố tương ứng với thời gian tính thuế. Cần lưu ý:

 • Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi về người nộp thuế hoặc có phát sinh các yếu tố khiến  thay đổi giá của 1m² đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1m² đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.
 • Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất nông nghiệp sang loại đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh sang đất ở trong chu kỳ ổn định thì giá của 1m² đất để tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và được ổn định trong suốt thời gian còn lại của chu kỳ.
 • Trường hợp đất được sử dụng không đúng mục đích hoặc lấn, chiếm thì giá của 1m² tính thuế là giá đất theo mục đích đang sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng tại địa phương.

Thuế suất thuế sử dụng đất được quy định như sau:

 • Đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, thuế suất như sau: diện tích trong hạn mức (0,03%); phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (0,07%); phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (0,15%).
 • Đất ở nhà nhiều tầng có nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất được áp dụng mức thuế suất 0,03%.
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%.
 • Đất được sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%.
 • Đất thuộc dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt sẽ áp dụng mức thuế suất 0,03%.
 • Đất lấn, chiếm áp dụng được mức thuế suất 0,2%.

Nhìn chung, pháp luật đã có những quy định khá rõ ràng liên quan tới đất phi nông nghiệp và vấn đề tính thuế đối với loại đất này. Song, việc tính thuế và các vấn đề khác có liên quan tương đối phức tạp, do vậy, người sử dụng đất có liên quan cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật để có thể bảo vệ được quyền lợi cho mình.

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về Đất phi nông nghiệp và cách tính thuế sử dụng đối với loại đất này cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Công ty Luật TNHH Apollo với đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tư vấn giỏi, tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi luôn coi việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng là sứ mệnh hành nghề Luật sư của của mình, đồng hành với thân chủ giải quyết triệt để mọi rủi ro pháp lý.

Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

 Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *