Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất Bị Trùng Diện Tích - Luật Apollo

  1. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng diện tích là gì?
  2. 2. Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  3. 3. Khi bị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng diện tích cần phải làm như nào? 

Khi bị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng diện tích người sử dụng đất đều mong  muốn được mau chóng giải quyết nhanh nhất để sử dụng, định đoạt mảnh đất đó cho mục đích cá nhân như để ở, để cho thuê, để tặng cho, chuyển nhượng. Theo đó phải chứng minh được quyền sở hữu của mình với mảnh đất đó, vậy làm thế nào khi bị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng diện tích? Sau đây là một vài hướng dẫn từ Luật Apollo mời bạn đọc tham khảo.

Cơ sở pháp lý:

Luật Đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Luật tố tụng hành chính 2015

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng diện tích là gì?

Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 định nghĩa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nếu có sự gian lận, sai sót hoặc một số lý do nào khác để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng diện tích là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất , mà giấy chứng nhận đó có sự chồng lấn toàn bộ hay một phần diện tích đất lên nhau, trên cùng một diện tích đất.

>>> Xem thêm: Luật sư tư vấn Tranh chấp đất đai

Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư, giấy tờ pháp lý để giải quyết các vấn đề về đất đai giữa các chủ thể và cũng là cơ sở để Nhà nước thừa nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ để thực hiện các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước như quyết định đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  đăng ký biến động, kiểm soát các giao dịch dân sự (giao dịch mua bán, chuyển đổi, tặng cho quyền sử dụng đất) của người sử dụng đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp cho cơ quan nhà nước có thể dễ dàng phát hiện được các hành vi vi phạm của người khác xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất hoặc của nhà nước.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp cho nhà nước có thể dễ dàng quản lý đất đai trên toàn bộ lãnh thổ; áp dụng chế tài đối với các chủ thể không hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là công cụ, tiền đề giúp cho cá nhân, hộ gia đình yên tâm sử dụng, đầu tư kinh doanh sản xuất trên mảnh đất của mình, nó đóng vai trò để duy trì cuộc sống và góp phần để phát triển kinh tế xã hội.

Khi bị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng diện tích cần phải làm như nào? 

Để sử dụng và định đoạt mảnh đất đó thì chủ sở hữu phải chứng minh mảnh đất đó thuộc sở hữu hợp pháp của mình. Theo đó việc chứng minh này cũng như việc để cấp sổ đỏ trong Điều 99, Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013. Từ các căn cứ đó thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét để nhận định phân giải xem ai là người có tư cách hợp pháp để sở hữu mảnh đất đó. Và khi đó Uỷ ban nhân dân huyện sẽ thu hồi hoặc sửa đổi cấp lại cho đúng diện tích thực tế của giấy chứng nhận đã cấp sai. 

Theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất; không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất; hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai; trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất; quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Nếu bên còn lại không đồng ý và có tranh chấp thì người sử dụng đất có thể khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính để Tòa án phân giải. Dựa vào các căn cứ, chứng thư mà các bên cung cấp Tòa án nhân dân sẽ xem xét, nhận định, còn nếu hai bên không đưa ra được chứng minh về quyền sở hữu của mình đối với diện tích đất tranh chấp thì Tòa án có thể dựa trên cơ sở việc ai sử dụng ổn định lâu dài thì sẽ xác định ai là người sử dụng đất theo quy định tại Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:

- Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

- Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;

- Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;

- Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

- Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;

- Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;

- Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;

- Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;

- Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

- Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

Theo đó, nếu người sử dụng đất đáp ứng được điều kiện để xác định có sử dụng đất ổn định, lâu dài trước thời điểm diện tích đất đang xảy ra tranh chấp hoặc người sử dụng đất chứng minh thêm là mảnh đất đó chỉ được sử dụng bởi người sử dụng đất thì khi Tòa án giải quyết người sử dụng đất sẽ được công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đó.

Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình, người sử dụng đất cần có đơn yêu cầu giải quyết cho cơ quan có thẩm quyền để xác định nguyên nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng thêm vào đó là giấy tờ liên quan chứng minh nếu có. Sau khi tìm ra nguyên nhân, phía cơ quan nhà nước sẽ tiến hành khắc phục lỗi sai và xảy ra hai trường hợp đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn vẫn được giữ nguyên hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bạn sẽ bị thu hồi, sửa đổi.

Theo Điều 115 Luật tố tụng hành chính về quyền khởi kiện vụ án hành chính thì Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi đó.

Ở đây, quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đối tượng khởi kiện bởi vì nó được coi là quyết định hành chính và nó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình và người sử dụng đất. Kết quả của quá trình giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính là Tòa án sẽ quyết định việc có hay không thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất và người nào sẽ có quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hiệu lực trên mảnh đất ấy.

Trên đây là nội dung Luật Apollo giải đáp cho bạn đọc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng diện tích. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề hay thắc mắc về đất đai cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

 

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *