Tài Sản Trước Hôn Nhân Khi Ly Hôn Chia Thế Nào? - Luật Apollo

 1. 1. Khái niệm tài sản trước hôn nhân
 2. 2. Nguyên tắc chia tài tài sản trước hôn nhân khi ly hôn 
 3. 3. Khi ly hôn, chồng đòi chia tài sản riêng trước hôn nhân thì phải làm thế nào?
 4. 4. Tài sản mua trước thời kỳ hôn nhân nhưng đứng tên cả 2 vợ chồng thì sẽ chia như thế nào?

Quan hệ hôn nhân bao gồm hai quan hệ là quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản. Đặc thù trong việc giải quyết ly hôn là vấn đề chia tài sản chung. Việc xác định tài sản nào là tài sản chung, tài sản riêng để chia có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vậy tài sản có trước hôn nhân khi ly hôn chia như thế nào? 

Dưới đây là bài viết tổng hợp các quy định pháp luật về vấn đề tài sản có trước hôn nhân và khi ly hôn sẽ chia những tài sản này như thế nào?

Căn cứ pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Khái niệm tài sản trước hôn nhân

Theo Điều 43 Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2014 quy định về tài sản trước hôn nhân.

"1. Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

2. Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

3. Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng."

⇒ Vậy tài sản trước hôn nhân được hiểu là tài sản của vợ hoặc chồng được cho, tặng sở hữu riêng trước thời kỳ kết hôn xác lập quan hệ vợ chồng mà vợ chồng không có thỏa thuận xác định là tài sản chung sẽ được coi là tài sản riêng. Ngoài ra, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ những tài sản này trong thời kỳ hôn nhân sẽ được xác định là tài sản chung.

Nguyên tắc chia tài tài sản trước hôn nhân khi ly hôn 

Việc phân chia tài sản có trước khi kết hôn khi ly hôn được quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Hôn nhân & gia đình năm 2014:

 • Về nguyên tắc, tài sản được tạo lập trước khi kết hôn là tài sản riêng của mỗi bên vợ, chồng trừ trường hợp người đó đồng ý hoặc thỏa thuận nhập tài sản đó vào khối tài sản chung của hai vợ chồng. 
 • Trong trường hợp sự sáp nhập và trộn lẫn giữa tài sản chung với tài sản riêng mà hai bên có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

⇒ Như vậy, ngoại trừ trường hợp các bên thỏa thuận sáp nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thì khi ly hôn tài sản có trước khi kết hôn được xác định là tài sản riêng của mỗi người và thuộc về chính người đó.

Trên thực tế, tài sản riêng của vợ, chồng có trước khi kết hôn được phát sinh hoa lợi, lợi tức trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, Luật hôn nhân & gia đình năm 2014 quy định các trường hợp phân chia liên quan đến hoa lợi, lợi tức được hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng như sau:

 • Tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”. Như vậy, hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của vợ, chồng. Nên khi có yêu cầu chia phần hoa lợi lợi tức có liên quan này thì về nguyên tắc sẽ được chia đôi nhưng tính đến các yếu tố như công sức đóng góp, quá trình tạo lập nên hoa lợi lợi tức…..
 • Tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định: “Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng”. 

⇒ Như vậy, trong thời kỳ hôn nhân nếu vợ chồng có thỏa thuận xác định phân chia tài sản riêng của mỗi người thì phần hoa lợi, lợi tức này sẽ là tài sản riêng, thuộc sở hữu riêng của người đó.

Khi ly hôn, chồng đòi chia tài sản riêng trước hôn nhân thì phải làm thế nào?

Tình huống: 

Chị B và Anh Q kết hôn với nhau được 5 năm, trước khi kết hôn chị B được bố, mẹ cho một căn hộ ở quận Phú Nhuận. Trong thời gian chung sống với nhau hai anh chị không hòa hợp được nữa nên quyết định ly hôn anh B quay ra đòi chia căn hộ này nhưng tôi không đồng ý. Nếu chúng tôi ly hôn thì căn hộ ấy có phải chia cho anh B không?

Trả lời:

Theo Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản riêng, khác của vợ chồng theo quy định pháp luật như sau:

 • Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
 • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Theo quy định trên, trường hợp của chị B là căn hộ đã hình thành trước khi kết hôn thì được xác định là tài sản riêng và việc phân chia tài sản trong trường hợp này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình quy định đó là: "Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này."

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

⇒ Như vậy trong trường hợp này của chị B nếu chưa có sự thỏa thuận về việc căn hộ này là tài sản chung của hai vợ chồng thì khi ly hôn chị B có quyền sở hữu toàn bộ căn hộ đó và anh Q thì không có quyền được hưởng và không có quyền yêu cầu chia căn hộ đó. 

 

Tài sản mua trước thời kỳ hôn nhân nhưng đứng tên cả 2 vợ chồng thì sẽ chia như thế nào?

Tình huống: 

Hai vợ chồng anh C và chị A đang chuẩn bị làm đơn ly hôn. Về phần tài sản chị A mua một căn chung cư trước thời kỳ hôn nhân, tuy nhiên căn chung cư đó đóng tiền theo tiến độ, tức là trước thời kỳ hôn nhân vợ tôi mới trả 50%, sau khi kết hôn 2 vợ chồng tôi đóng 50% số tiền còn lại. Và trong giấy tờ đều đang đứng tên 2 vợ chồng. Vậy nếu ly hôn tài sản đó được coi là tài sản riêng hay tài sản chung? Nếu không có giấy tờ gì chứng minh vợ tôi (chị B)  đã bỏ ra 50% để mua tài sản trước thời kỳ hôn nhân thì tài sản sẽ chia như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

 • Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 • Theo tình huống trên đây là hình thức mua nhà trả góp trước khi đăng ký kết hôn, nhưng lại trả trong thời kỳ hôn nhân, và số tiền được thanh toán bằng tiền lương hoặc các thu nhập khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân thì phần giá trị nhà ở được trả góp trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng.
 • Hơn nữa mọi giấy tờ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở về căn nhà đó hiện nay đều đứng tên 2 vợ chồng nên nó đã được sự chấp thuận của vợ chồng  và căn nhà đó được sáp nhập là tài sản chung của 2 vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

⇒ Như vậy có thể thấy căn nhà đang đứng tên vợ chồng anh là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nên khi ly hôn sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung, thông tin Luật Apollo giải đáp cho bạn đọc về tài sản trước hôn nhân khi ly hôn chia như thế nào.

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề và thắc mắc về chia tài sản có trước hôn nhân khi ly hôn cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

 

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

Bài viết liên quan

Chọn bài viết hiển thị
Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Sáu, 23 Tháng Chín 2022

Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng - Luật Apollo
Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình 2022 Mới Nhất - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Sáu, 23 Tháng Chín 2022

Thủ Tục Ly Hôn Thuận Tình 2022 Mới Nhất - Luật Apollo
Thẩm Quyền Giải Quyết Ly Hôn - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Sáu, 23 Tháng Chín 2022

Thẩm Quyền Giải Quyết Ly Hôn - Luật Apollo
Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Cho Con Sau Ly Hôn - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Sáu, 23 Tháng Chín 2022

Nghĩa Vụ Cấp Dưỡng Cho Con Sau Ly Hôn - Luật Apollo
Ly Hôn Khi Vợ Đang Mang Thai - Luật Apollo

luatapollo

Thứ Sáu, 23 Tháng Chín 2022

Ly Hôn Khi Vợ Đang Mang Thai - Luật Apollo
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết