Tội Giết Người Được Quy Định Thế Nào Trong Bộ Luật Hình Sự

 1. 1. Tội giết người là gì?
 2. 2. Các dấu hiệu pháp lý về tội giết người
 3. 3. Khung hình phạt đối với tội giết người 
 4. 4.
 5. 5. Chế tài đối với tội giết người
  1. 1. ► Trường hợp chuẩn bị phạm tội giết người.
  2. 2. Trường hợp giết người với cấu thành tội giết người cơ bản.
  3. 3. Trường hợp giết người có tình tiết định khung tăng nặng.

Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Con người có quyền được sống, và được pháp luật bảo vệ về tính mạng. Vì vậy, người xâm phạm tới quyền này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là những kiến thức pháp luật về Tội giết người được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015

Tội giết người là gì?

Dựa trên quy định về khái niệm tội phạm tại Điều 8 Bộ luật hình sự, tội giết người được hiểu là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm hình sự, đã đạt tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng của con người. Tội giết người được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các dấu hiệu pháp lý về tội giết người

► Mặt chủ quan

Người phạm tội giết người luôn được xác định là thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp.

 • Giết người với lỗi cố ý trực tiếp: là trường hợp một người nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm, nhận thấy trước được hậu quả chết người sẽ xảy ra và mong muốn cho hậu quả chết người xảy ra nên đã thực hiện hành vi phạm tội .
 • Giết người với lỗi cố ý gián tiếp: là trường hợp người phạm tội nhận thức được hành vi của mình gây ra là nguy hiểm đến tính mạng người khác, nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng để đạt được mục đích của mình nên đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

► Mặt khách quan

 • Hành vi: Mặt khách quan của tội giết người được thể hiện ở hành vi tước đoạt quyền sống của người khác một cách trái pháp luật bằng những thủ đoạn khác nhau gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội. 

Hành vi phạm tội có thể hành động hoặc không hành động. Hành động phạm tội giết người là dùng các phương tiện như súng, dao, gậy, tay chân, thuốc độc để làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm, gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm - quyền sống của con người, qua việc chủ thể làm một việc bị pháp luật cấm. Không hành động phạm tội giết người là hình thức của hành vi khách quan làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động tội phạm, gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm - quyền sống của con người, qua việc chủ thể không làm một việc mà pháp luật yêu cầu phải làm mặc dù có điều kiện để làm. 

 • Hậu quả:

Hậu quả do hành vi của tội phạm giết người gây ra là làm người khác chết. Như vậy chỉ cần hành vi mà người phạm tội đã thực hiện có mục đích làm chấm dứt sự sống của người khác thì được coi như là đã cấu thành tội phạm giết người cho dù hậu quả chết người có xảy ra hay không.

Trong trường hợp, việc dùng vũ lực không gây ra hậu quả trực tiếp làm nạn nhân chết mà chỉ có tác dụng đẩy nạn nhân vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và tử vong vẫn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người nếu chứng minh được người thực hiện hành vi đó có mục đích giết người. Đây có thể xem là hậu quả gián tiếp.

► Chủ thể của tội giết người.

Chủ thể của tội giết người là chủ thể thường, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ 14 tuổi trở lên theo luật định đều có khả năng trở thành chủ thể của tội giết người có năng lực trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Người từ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

► Khách thể của tội giết người.

Khách thể là quan hệ nhân thân mà nội dung là quyền sống của con người, một trong những quyền cơ bản nhất của con người, tội giết người làm xâm phạm trực tiếp tới quyền sống của con người đối tượng tác động của tội phạm là con người đang sống.

Khung hình phạt đối với tội giết người 

Theo Điều 123 Bộ luật hình sự, người thực hiện tội giết người có thể sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình. Có 02 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt bổ sung và 01 khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội.

► Khung hình phạt cơ bản: có mức phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

► Khung hình phạt tăng nặng: có mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Được quy định cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết định khung hình phạt tăng nặng sau:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

Khung hình phạt cho người chuẩn bị phạm tội: tù từ 01 đến 05 năm

Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

 

Chế tài đối với tội giết người

Tội giết người là tội phạm dã man, tàn ác và đáng ghê tởm nhất, nó không những gây đau thương tang tóc cho gia đình nạn nhân, phá vỡ tế bào của xã hội mà còn gây mất trật tự trị an ở địa phương , tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân, vì vậy, đường lối xử lý của Nhà nước ta đối với tội giết người rất nghiêm khắc.

► Trường hợp chuẩn bị phạm tội giết người.

 • Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm. Chuẩn bị phạm tội mặc dù hành vi phạm tội chưa được thực hiện trên thực tế nhưng đối với một số tội phạm thi hành vi chuẩn bị phạm tội đã đe dọa cho xã hội một cách đặc biệt nguy hiểm. Vậy Bộ luật hình sự 2015 đã quy định cụ thể về những tội danh mà người phạm tội mới chuẩn bị phạm tội đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải chịu sự hình phạt.
 • Theo khoản 2 Điều 14 Bộ luật hình sự 2015 quy định thì: “Người chuẩn bị phạm một trong các tội sau đây thì phải chịu trách nhiệm hình sự” đó là những tội: Tội phản bội Tổ quốc; tội gián điệp; tội xâm phạm an ninh lãnh thổ; tội bạo loạn; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; tội phá rối an ninh; tội chống phá cơ sở giam giữ; tội giết người; tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; tội cướp tài sản; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản …
 • Theo khoản 3 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 quy định thì người chuẩn bị phạm tội giết người sẽ phải chịu hình phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

► Trường hợp giết người với cấu thành tội giết người cơ bản.

 • Có thể thấy, hình phạt đối với hành vi giết người thông thường này chỉ có một loại hình phạt chính đó là phạt tù có thời hạn. Với mức thấp nhất của khung hình phạt là 07 năm tù và mức cao nhất của khung hình phạt là 15 năm tù.
 • Ngoài hình phạt chính nêu trên thì người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 đến 05 năm theo quy định tại khoản 4 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

► Trường hợp giết người có tình tiết định khung tăng nặng.

 • Theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 quy định với những tình tiết định khung tăng nặng cho thấy mức độ nguy hiểm cho xã hội tăng lên một cách đáng kể. Chính vì vậy, đường lối xử lý của Nhà nước đối với những hành vi giết người này cũng được quy định nghiêm khắc hơn. Hình phạt tù chính đối với tội giết người thuộc các trường hợp định khung tăng nặng bao gồm có 3 loại hình phạt mà người phạm tội có thể bị áp dụng, đó là: Hình phạt tù có thời hạn, hình phạt tù chung thân, hình phat tù tử hình.
 • Theo đó nếu người dưới 18 tuổi phạm tội giết người thì sẽ không áp dụng hình phạt là hình phạt tù chung thân và hình phạt tù tử hình, thay vào đó sẽ áp dụng hình phạt tù có thời hạn với thời hạn cao nhất không quá 18 năm tù. 

Trên đây là nội dung, thông tin Luật Apollo giải đáp cho bạn đọc về tội giết người được quy định thế nào trong Bộ luật hình sự 2015?

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về tội giết người mà pháp luật quy định cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

Bài viết liên quan

Chọn bài viết hiển thị
Quy định của pháp luật về Tội hiếp dâm

luatapollo

Thứ Tư, 20 Tháng Bảy 2022

Quy định của pháp luật về Tội hiếp dâm
Quy định của pháp luật về Tội cưỡng dâm

luatapollo

Thứ Tư, 20 Tháng Bảy 2022

Quy định của pháp luật về Tội cưỡng dâm
Quy định về Khởi tố vụ án hình sự

luatapollo

Thứ Tư, 20 Tháng Bảy 2022

Quy định về Khởi tố vụ án hình sự
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết