Thủ Tục Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Theo Quy Định Pháp Luật Mới Nhất - Luật Apollo

 1. 1. Khai nhận di sản thừa kế là gì? 
 2. 2. Trường hợp thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế
 3. 3.
 4. 4. Hướng dẫn thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế 
  1. 1. Quy định về thủ tục khai nhận di sản
  2. 2. Hồ sơ thực hiện thủ tục khai nhận di sản
  3. 3. Trình tự, thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế được thực hiện sau thời điểm mở thừa kế, nhằm thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ người đã chết sang người thừa kế. Đây không phải là loại thủ tục không quá phức tạp tuy nhiên để được nhận thừa kế nhanh chóng bạn phải thực hiện đúng và đủ các thủ tục theo quy định pháp luật. Vậy thủ tục khai nhận di sản thừa kế được quy định như thế nào? Cần chuẩn bị những hồ sơ giấy tờ gì để thực hiện?

Dưới đây là bài viết về Thủ tục khai nhận di sản thừa kế được Luật Apollo tổng hợp, mời bạn đọc tham khảo.

Căn cứ pháp lý:

Bộ Luật Dân sự 2015

Khai nhận di sản thừa kế là gì? 

Sau thời điểm mở thừa kế, để thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ người đã chết sang cho người thừa kế có hai loại thủ tục là:

 • Thủ tục thỏa thuận phân chia tài sản. 
 • Thủ tục khai nhận di sản thừa kế. 

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người được hưởng di sản theo pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết. 

Trường hợp thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Căn cứ theo khoản 1 Điều 58 Luật Công chứng 2014 quy định về những trường hợp có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản : 

 • Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. Có thể hiểu những người thuộc trường hợp này là người thừa kế theo pháp luật nhưng không có đồng thừa kế (là những người thừa kế cùng hàng) hoặc có nhưng không có đủ điều kiện nhận di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế thì người thừa kế duy nhất này có quyền yêu cầu công chứng thủ tục nhận di sản thừa kế. 
 • Những người cũng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản thừa kế đó. Có thể hiểu những người thuộc trường hợp này là những người thừa kế theo pháp luật và có đồng thừa kế. Nhưng những người này thỏa thuận không phân chia di sản theo từng phần mà đồng sở hữu phần di sản thừa kế đó thì có quyền yêu cầu công chứng thủ tục nhận di sản thừa kế. 

Hướng dẫn thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế 

Quy định về thủ tục khai nhận di sản

Theo khoản 2 Điều 58 Luật Công chứng năm 2014 quy định: 

 • Trường hợp di sản là Quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.
 • Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc. 
 • Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định. 
 • Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản trước khi thực hiện việc công chứng. Chính phủ đã quy định chi tiết thủ tục niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản. 

Hồ sơ thực hiện thủ tục khai nhận di sản

Bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; 
 • Giấy chứng tử của người để lại di sản hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết; 
 • Các giấy tờ chứng minh về tài sản của người để lại di sản bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sổ tiết kiệm; Giấy đăng ký xe; Giấy chứng nhận cổ phần, … Tuỳ thuộc vào từng trường hợp, và Di sản thừa kế thì các loại giấy tờ trong từng trường hợp sẽ khác nhau. 
 • Giấy tờ về nhân thân của người thừa kế: Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn giá trị sử dụng; sổ Hộ khẩu; sổ Tạm trú… 
 • Bản sao di chúc nếu thừa kế theo di chúc hoặc Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng nếu chia thừa kế theo pháp luật; VD: Quan hệ hôn nhân thì mang giấy đăng ký kết hôn, Quan hệ cha con thì mang giấy khai sinh của người yêu cầu công chứng. 
 • Hợp Đồng uỷ quyền nếu trường hợp nhiều người được nhận thừa kế nhưng thỏa thuận không chia di sản. 

Trình tự, thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

Bước 1: Chuyển bị đầy đủ các loại giấy tờ đã nêu trên, lưu ý với những giấy tờ yêu cầu bản sao thì bắt buộc trước khi nhận văn bản khai nhận di sản đã được công chứng sẽ phải mang theo bản chính để đối chiếu 

Bước 2: Tiến hành công chứng Văn bản khai nhận di sản: 

 • Sau khi nộp hồ sơ, giấy tờ Công chứng viên sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra. 
 • Nếu hồ sơ đầy đủ thì Công chứng viên tiếp nhận, thụ lý và ghi vào sổ công chứng; 
 • Nếu trường hợp chưa đầy đủ thì công chứng viên hướng dẫn và yêu cầu bổ sung; 
 • Nếu hồ sơ không có cơ sở để giải quyết: Công chứng viên giải thích lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. 

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hành nghề công chứng sẽ tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở của UBND cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó. Thời hạn niêm yết là 15 ngày. 

Nội dung của niêm yết nêu rõ: 

 • Họ tên người để lại di sản; 
 • Họ tên người khai nhận di sản; 
 • Quan hệ của những người khai nhận di sản với người để lại di sản; 
 • Danh mục di sản thừa kế; 

Lưu ý: 

 • Nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu diếm người được hưởng di sản, bỏ sót người thừa kế, di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó phải gửi cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện niêm yết. Sau 15 ngày niêm yết, UBND xã có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết. 
 • Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện tại UBND nơi có người để lại di sản thường trú và nơi có bất động sản nếu nơi có bất động sản khác nơi thường trú của người này. 
 • Trường hợp di sản chỉ có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể để nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết. 

Bước 4: Ký chứng nhận và trả kết quả. 

Sau 15 ngày niêm yết, không có khiếu nại, tố cáo thì cơ quan công chứng chứng nhận văn bản thừa kế. Các đồng thừa kế có thể lập Văn bản khai nhận di sản thừa kế. Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế bao gồm: 

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
 • Giấy chứng tử; 
 • Giấy tờ tùy thân của các thừa kế; 
 • Những giấy tờ khác (như giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy đăng ký kết hôn…) tuỳ thuộc vào từng trường hợp.

Trong giai đoạn này Công chứng viên sẽ yêu cầu người thừa kế xuất trình bản chính các giấy tờ đã nêu ở trên để đối chiếu trước khi ký xác nhận và Lời chứng vào từng trang của Văn bản khai nhận này.

Sau khi ký xong sẽ tiến hành thu phí, thù lao công chứng, các chi phí khác và trả lại bản chính Văn bản khai nhận cho người thừa kế.  

Sau khi công chứng văn bản thừa kế, người được hưởng di sản thực hiện thủ tục đăng ký quyền tài sản tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có đất. 

>>> Xem thêm: Dịch Vụ Luật Sư Thừa Kế

Trên đây là nội dung Luật Apollo giải đáp cho bạn đọc về Quy định pháp luật liên quan về Thủ tục khai nhận di sản thừ kế. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề về Thừa kế cần được tư vấn, hãy liên hệ ngay tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

​​​​​​

Công ty Luật TNHH Apollo với đội ngũ Luật sư và Chuyên viên tư vấn giỏi, tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi luôn coi việc bảo vệ quyền lợi cho khách hàng là sứ mệnh hành nghề Luật sư của của mình, đồng hành với thân chủ giải quyết triệt để mọi rủi ro pháp lý.

Apollo cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên sâu, toàn diện cho cá nhân và doanh nghiệp, sự hài lòng của quý khách là niềm hân hạnh của Công ty chúng tôi!

Apollo

Sáng tạo giá trị - Kiến tạo Bình an

Để lại Bình luận

Email của bạn sẽ được giữ kín, các thông tin cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *